Szervezetfejlesztési trendek – 2019 Legyél transzformer! Légy maga a változás!

Időpont: 2019. szeptember 18. (szerda) 9.30–16.00

Helyszín: Budapest, BKIK Székház, Krisztina körút 99. 7. emelet

Az átalakulás elkerülhetetlen. Mondjunk igent a változásra!

A teljes szervezeti transzformáció már nem halasztható tovább.

Még earlybird kedvezménnyel!

Miről szólunk?

Minden vállalat életében elkövetkezik a pillanat, amikor fel kell tenni a kérdést: Hogyan tovább? A régi út már nem járható. Sokan elindultak, sikeresen veszik az akadályokat.  2019-ben azonban már egyetlen cég sem halaszthatja tovább a gyökeres változást, a vállalati szervezet brutális átalakítását. A szervezeti transzformáció 2019-ben az életben maradás, a szintlépés  alapfeltételévé vált.


Evidencia, hogy a digitális transzformáció az első lépés. A technológiaváltás azonban csak eszköz. A vállalat teljes szervezetét, a vezetők, munkatársak gondolkodását, tudását, az attitűdöket, a csapatot, az egész vállalati kultúrát kell teljesen átváltoztatni. A szervezet transzformációjának előmozdítója  a  transzformer. A tulajdonos, az ügyvezető, vezető. Csak az ő döntésükkel indulhat el a változás.


A BKIK és Piac & Profit konferenciáján nagy tapasztalatú, felkészültségű szervezetfejlesztési szakértők azonnal használható tudásokat adnak át a szervezeti átalakulás sikeres menedzselésében érdekelt  kkv-döntéshozóknak.
 

Kiemelt témák

 • Új hozzáállás, tudatos szervezetfejlesztés. A teljes pályás transzformáció.
 • A negyedik elem. A szervezeti kultúra kohéziós erői.
 • Sikertelenből sikeres céggé válás receptje 2019-ben! Változásmenedzselés.
 • A változás pszichológiája. A lelked is mondjon igent az átalakulásra!
 • Ne ijedjünk meg a többlet adminisztrációtól, adatkezeléstől, GDPR-től!
 • Mitől lesz toxikus a dolgozók attitűdjeés mit tehetünk ez ellen?
 • Irányítsd a minőség felé a céget! Új piacok nyílnak!
 • Munkaerőhiányos szervezet is növekedhet. Hogyan?
 • Szintlépés előtt áll a cég? Figyelmeztető jelek. Szervezetátvilágítás! Keresd meg a működésgátló dugókat!
 • Az átalakulás alatt is őrizzük meg a szervezet hatékonyságát. Hogyan?
 • Alakítsuk ki a változást támogató rendszereket. Stratégia!!!
 • Szervezzük folyamatba a vállalat transzformereit (munkatársak, vezetők, digitális technológia, kultúra)!
 • A digitális transzformáció az alap. Kell egy jó vállaltirányítási rendszer!
 • Szemlélet, gondolkodásmód-váltás. Rugalmasság, alkalmazkodó- és változásképesség.
 • Segítség! Válsághelyzetben nem találjuk a megoldást?
 • A vezető is ember. Meg tudjuk szeretni a változást?
 • Gyógyítsd meg a beteg szervezetedet!
 • A projekt priorítású szervezet előnyei.
 • Az analóg tudással rendelkezők felzárkóztatása. IT-képesség fejlesztése.
 • Lean-transzformáció. Hívj segítséget!
 • Csak változáspártiakat nevezzünk ki vezetőnek. A „kemény mag” szerepe.
 • Hogyan kezeljük az ügyfelek és a munkatársak belső ellenállását?
 • A digitális alapú vállalat fő ellensége a kényelem, megszokás.

Felkért előadók

Borbély László executive coach, szervezetfejlesztő, SPA Tudásbázis Kft., Cserey Miklós elnök, Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága, Jagodics Tamás ügyvezető, Cégmenedzser Szoftver Kft.,  Mezei Szabolcs elnök, VMTSZ, Nardai Brigitta szervezetfejlesztő, tréner coach, System Bridges Kft., Noszkay Erzsébet elnök, Változás- és Válságmenedzserek Országos Szövetsége, Patonai Ágnes ügyvezető igazgató, p2m Consulting Kft., Polló László szervezetfejlesztő, Effectsys Kft., Sándor Zsolt András partner, Gill & Murry Kft., Szabó Mirtill ügyvezető, CertUnion Kft., Szatmáriné dr. Balogh Mária szervezeti tanácsadó, coach és tréner Convictus-Consult Kft, Tóth Tamás ügyvezető, Interim Management Resorcing Kft., Vityi Péter ügyvezető, Kürt Akadémia, és még sokan mások…

Még earlybird kedvezménnyel!

A konferencia részletes programja és regisztráció

Rendezők

Szakmai támogatók:

Regisztráljon előre a KKV-AKADÉMIA 2. féléves konferenciáira extra, akár 25 %-os kedvezménnyel!

Több témában a legfrissebb üzleti gyakorlatokat adjuk át!

 Várjuk az üzleti döntéshozók továbbképzésére 2019-ben is!

A témákról és több konferenciára együttes regisztrációról részletek

További felvilágosítás és információ:
Tel.: (1) 239 – 9597                                                                                      
E-mail: konferencia@piacesprofit.hu

Érvényes-e az emailben megkötött szerződés?

Napjainkban egyre elterjedtebbé és gyakoribbá válik az email, mint kommunikációs és szerződéses kapcsolattartási forma, illetve jognyilatkozatok, szerződések, szerződéstervezetek küldésére használt csatorna. Ezért felmerül a kérdés, hogy az emailben megküldött ajánlatok, szerződések, jognyilatkozatok vajon érvényesek-e, keletkeztetnek-e kötelezettséget a küldő, illetve a címzett számára, illetve vita esetén bizonyítékként felhasználható-e.

Mi is minősül szerződésnek?

A Ptk. szerint írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére (a) a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, (b) a nyilatkozattevő személyének, és (c) a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.

Az email a fenti követelmények közül az a) pontban foglaltaknak eleget tesz, vagyis a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézését lehetővé teszi, azonban a b) pontbeli követelménynek az „átlagos” email nem felel meg, ugyanis a nyilatkozatot tevő személyének, az email küldőjének azonosítására az elektronikus levelezés önmagában nem alkalmas, legfeljebb annak azonosítására alkalmas, hogy kinek az elektronikus postafiókjából indult el a levél.

Fentiektől eltérően az email küldőjének minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott elektronikus levele írásbeli jognyilatkozatnak tekinthető, azonban ebben az esetben is felmerül a címzett általi kézhezvétel bizonyításának nehézsége.

Ezek alapján az emailben megküldött nyilatkozat nem tekinthető írásbeli nyilatkozatnak, azonban – különösen folyamatos üzleti kapcsolat esetén – a felek nyilatkozatai tartalmának bizonyítását megkönnyíti.

Mikor jön létre a szerződés?

Amennyiben az emailben megküldött ajánlatban foglaltakat, vagy szerződéses feltételeket a másik fél emailben elfogadja, és teljesíti, vagy kifejezett elfogadás hiányában a megküldött szerződésben foglaltakat teljesíti, úgy a szerződést ráutaló magatartással létrejöttnek kell tekinteni, mely esetben az ajánlat tartalma könnyen bizonyítható.

Fentiek alapján az emailben létrejött szerződés (vagyis az emailben megküldött ajánlat, és annak emailben történt elfogadása) nem minősül írásbeli szerződésnek, mivel az írásbeliség garanciáit nem tartalmazza, és az írásbeli szerződésnél támadhatóbb, „gyengébb”, azonban – mint a felek szerződéses akaratának tartalma – a szerződéses akarat bizonyítása, igazolása céljából a gyakorlatban figyelembe vehető.

A Ptk. rendelkezése szerint az elektronikus levelezés útján tett szerződési nyilatkozat akkor vélik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Az emailben tett ajánlat elfogadása leginkább ráutaló magatartással létrejött szerződésnek tekinthető, azzal a különbséggel, hogy az ajánlat tartalma igazolható. Mivel szerződés nem csak írásban köthető, hanem szóban és ráutaló magatartással is, így az emailben tett jognyilatkozat, vagy elfogadott ajánlat alapján is létrejöhet szerződés.

Az üzleti élet alakítja ki a gyakorlatot

A gyakorlatban kezd kialakulni az a megoldás is, hogy a felek a szerződésben meghatározzák, hogy bizonyos email címre megküldött elektronikus levelek, az adott féllel közöltnek tekintendők, illetve a megadott email címről küldött levelek a fél jognyilatkozatának tekintendők. A felek szerződéses szabadságuk alapján dönthetnek úgy, hogy egy megadott email címről érkező emailt az adott fél nyilatkozatának tekintenek, azonban a postafiókok lehetséges feltörése miatt még ebben az esetben is bizonytalanná válhat a küldő személye, illetve a címzett általi kézhezvétel.

Összegezve a fentieket, mivel szerződés nem csupán írásban, hanem szóban és ráutaló magatartással is létrejöhet, az email tartalmának bizonyítása pedig könnyebb, mint a szóbeli szerződésé, így az emailben megküldött, illetve kapott ajánlat tekintetében is megfelelő körültekintéssel kell eljárni, mert – bár a „hagyományos”, vagyis nem fokozott biztonságú aláírással ellátott email írásbeli szerződésnek nem minősül – azonban a felek nyilatkozatainak bizonyítására alkalmas lehet.

Amennyiben hagyományos módon kinyomtatott és papír alapon aláírt szerződés, vagy bármely okirat kerül beszkennelt formában emailben megküldésre, azonban nem elektronikus aláírással ellátva, úgy az véleményünk szerint az adott irat másolatával azonosan kezelendő.

Elektronikus úton történő szerződéskötés

Fontos kiemelni, hogy az emailben történő „szerződéskötés” nem azonos az elektronikus úton (elektronikus adatátvitellel) kötött szerződéssel, (ilyen például a webshopból történő vásárlás, vagy online biztosítás kötése), melyre külön szabályozás vonatkozik. Az elektronikus úton kötött szerződést a Ptk. külön szabályozza, és bár ott sem lehetséges az írásbeli szerződéssel azonos módon meggyőződni a szerződéskötő személyéről, azonban a megadott feltételek esetén a szerződés érvényesen létrejön. Mivel azonban az ilyen szerződés minden esetben távollévők között kötött szerződésnek minősül, a fogyasztóval szerződő szolgáltató köteles a fogyasztót a lényeges elemekről papíron, vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón tájékoztatni, valamint a fogyasztó jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni a fenti tájékoztatás kézhezvételét követően.

Forrás:

http://bkik.hu

MÜE júniusi Klubnap – Illatos Mesék

Kedves Tagtársaink, Barátaink és Érdeklődők!

A Magyar Üzletasszonyok Egyesülete nevében meghívunk a június havi klubeseményünkre!  
Időpont : 2019. június 19. (szerda), 15.30-tól
Helyszín:
  Szecesszió Kávéház Honvéd u.3, Budapest, 1054 
 
Program:
15.30-tól       Regisztráció, üzleti kapcsolatfelvételi lehetőség


16.00-18.00   “Illatos mesék” – Beszterczey Judit, parfümgyűjtő  és
Ódor Ditta parfümszakértő tart előadást, vezet be bennünket az
illatok világába.

Belépési díj: 1500 Ft.  Az éves tagdíj (2018. december 31-ig): 10.000,- Ft A tagdíj befizetése lehetővé teszi a részvételt az évente legalább 10 alkalommal megrendezett klubtalálkozóinkon és további rendezvényeinken, valamint az egyesületünk honlapján történő bemutatkozást. 

Szeretettel várunk Benneteket! 

Üdvözlettel:

Tar Judit
elnök
a MÜE Elnökség nevében
Érdekel, jelentkezek a programra!
Beszterczey Judit, parfümgyűjtő.
Újságíró, szerkesztő, média- és kommunikációs szakember. Több évtizedes múltra tekinthet vissza a nyomtatott és az elektronikus újságírásban egyaránt, miután húszévesen megnyerte a nagymúltú Riporter Kerestetik című vetélkedőt. Jelenleg a Jakupcsek Plusz alapító-szerkesztője, és rendszeresen publikál a Marie Claire és a Fanny nevű lapokban. Vallja: az újságíró olyan, mint egy intézmény: mindenkit ismer, bárkit utolér, és mindent el tud intézni.
 
Ódor Ditta, parfümszakértő.  – 1985 egy szép tavaszi délutánján a gimiből hazafelé menet felismertük egymást… Én őt, ő meg szerintem miattam jött oda valami párhuzamos univerzumból, mással nem tudom magyarázni egy üveg Shalimar manifesztációját 1985-ben, Győrben, egy csöppnyi kis illatszerboltban. Szerelem volt első látásra. Igen, látásra, nem szaglásra. Fogalmam sem volt, milyen illata lehet, de tudtam, bármilyen, én őt szeretem.
Mindig is szerettem.
Mindig is szeretni fogom.
Így lett.
Konok aknamunkával, és szüleim ép eszembe vetett hitének kitartó aláásásával megszereztem. Azóta is összetartozunk. Persze nem vagyok monogám. Shalimar egy ajtót nyitott ki, és az ajtó mögötti világban azóta is otthon vagyok. A parfümök a barátaim, szövetségeseim, szerelmeim, szeretőim, akik puha páncélként vesznek körül, tompítva a külvilág kemény éleit. Velem vannak örömben, segítettek átmenni nagyon sok bánaton, kísérnek, mesélnek, elvarázsolnak, körbeölelnek. Lehetne nélkülük élni, de minek?
Sok évtizede szenvedélyesen kutatom a parfümök világát. A régiekét, az újakét, kommerszekét és különlegesekét. A gamma undekalakton szótól – khm…tejes őszibarack illat illatú molekula – komoly gyönyörérzet önti el a lelkemet. Ha kérik, szívesen mesélek erről a csodás világról az érdeklődőknek, bár néha nem azt fogják hallani, amire számítanak. Egyet ígérhet

Új európai pályázatok támogatják az innovációt

Új megközelítéssel támogatják a kutatókat és az innovátorokat az Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council, EIC) pályázati konstrukciói, a következő két évben több mint 2 milliárd euró forrásból.

Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára az Európai Bizottság Magyarországi képviselete és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) közös tájékoztató rendezvényén kiemelte: az EIC a leginnovatívabb európai vállalkozásokat, startupokat segíti majd. A műszaki szempontból áttörést hozó, nagy üzleti potenciállal, gyors növekedési kilátásokkal rendelkező innovációk kifejlesztésére jelentős források állnak rendelkezésre.

Szigeti Ádám az innováció alkalmazását a legfőbb versenyképességi tényezőnek nevezte. Európa számos jó találmánnyal, fejlesztéssel rendelkezik, ezek piaci bevezetésében ugyanakkor elmarad Kínától, Izraeltől, az ázsiai országoktól vagy az Egyesült Államoktól – mondta, hozzátéve: az EIC ezen szeretne változtatni, nagyobb részvételi arányt generálva.

Felidézte: az EU Horizont 2020 keretprogramjában az új pályázatok előzménye volt a kkv eszköz (SME Instrument) pályázat. Ebben a magyar cégek nagyon aktívak voltak, 88 cég nyert el támogatást. A kelet-európai régión belül ezzel a lengyelek után a 2. legsikeresebbek voltak a magyarok – mutatott rá. Az ország a régióban jól teljesít, de például Ausztriához képest lemaradásban van, ezen változtatni kell – vélekedett.

Patrick Child, az EB igazgatóhelyettese ismertette: a 2017-ben létrehozott új szervezet, az EIC új megközelítést vezetett be az innováció támogatásában, az innovátorok ötleteit bármikor fogadják. Közlése szerint a pályázatok elbírálását is felgyorsították, 4 hónapon belül meghozzák a támogatói döntést. 2018-ban 778 millió euró volt az EIC teljes költségvetése, akkor 450 millió euró értékű támogatásról döntöttek. A tanács megemelt költségvetése 2019-ben 1 milliárd euró, 2020-ban 1,2 milliárd euró. Jelezte: 2021-2027-re 10 milliárd eurós költségvetésre tettek javaslatot.

A rendezvényen bemutatták az új pályázati lehetőségeket, és a pályázatokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat. A kiosztott tájékoztató szerint az EIC Pathfinder programjában az új koncepciók működőképességének igazolásához és a korai fázisú fejlesztéshez akár 4 millió eurót is elnyerhetnek a nemzetközi konzorciumban zajló projektek. Az Accelerator program az önállóan pályázó kkv-k bármilyen témában megvalósuló, piacközeli innovációinak felpörgetésére fordít két év alatt 1,3 milliárd eurót.

Forrás: kamaraonline.hu

Meghívó a Millenáris Parkba

Kedves Partnerünk! 

Szeretettel ajánljuk az alábbiakban mellékelt kínai kiállításra, és annak megnyitójára szóló meghívót.  Az első mellékletben található a kiállítás meghívója,  a másodikban a megnyitóra szóló meghívó , a harmadikban pedig a kiállító cégek listája.

A kiállítás  megnyitón való részvételre  regisztrálni  szükséges, amelyre a varga.julia@vosz.hu e-mail címen lehetséges, a név és a cégnév megadásával.

Üdvözlettel:
Tar Juditelnök
Magyar Üzletasszonyok Egyesülete 

Nőicégek Műhely: Hogyan növelheted árbevételed és nyereséged – a marketing és az értékesítés jól bevált és új módszereivel?

MEGHÍVÓ – Nőicégek Műhely. Együtt tanulunk és fejlődünk #noicegekmuhely

A Nőtárs Alapítvány ismét meghirdeti Nőicégek Műhelyét. Az elmúlt években európai programokban vettünk részt, több országban voltunk tréningeken és találkoztunk vállalkozónőkkel. Az újonnan megszerzett tudással és tapasztalattal kibővítve a korábbiakat – itt az idő, hogy folytassuk a jól bevált műhelymunkánkat Magyarországon. #noicegekmuhely

Mi a célunk? 
Sikeres női cégek számának növelése és fejlődésük támogatása – tudásmegosztással és közösségépítéssel. Az elmélet mellett sokrétű gyakorlati tapasztalatok átadása. 

Kiket várunk? 
Nőket, lányokat, asszonyokat, akik már vállalkoznak vagy akik még csak tervezik saját vállalkozás elindítását.

Miért érdemes eljönnöd? 
A műhelymunkák során a résztvevők és a szakértők hétről hétre egyre jobban megismerik egymást és vállalkozásaikat. A megismerés eredményeként a jelenlévők cégeinél felmerülő marketing és értékesítési lehetőségek kihasználásában, a kihívások és problémák megoldásában jól megvalósítható, személyre szabott, sikeres ötleteket, tanácsokat, javaslatokat tudunk egymásnak adni – az eredményeket pedig folyamatosan figyelemmel kísérni.

Mi a téma? 
Hogyan növelheted árbevételed és nyereséged – a marketing és az értékesítés jól bevált és új módszereivel? 

Mi a program? 
17:00-17:30 – Regisztráció
17:30-18:30 – Marketing és értékesítés gondolatébresztő – amerikai esettanulmányok alapján
18:30-19:30 – Problémafeltárások: akadályok céged/márkád/terméked/ötleted fejlődésében
19:30-20:30 – Megoldáskeresések: új eszközök és módszerek a marketingedben és értékesítésedben
20:30-21:00 – Kötetlen beszélgetések, kapcsolatépítés

Mikor? 
Kéthetente minden páratlan hét keddjén 17 órától 21 óráig

 • 2019. május 7., kedd 17-21 óra
 • 2019. május 21., kedd 17-21 óra
 • 2019. június 4., kedd 17-21 óra
 • 2019. június 18., kedd 17-21 óra 
 • 2019. július 2., kedd 17-21 óra 
 • 2019. július 16., kedd 17-21 óra

Hol? 
Budapesten egy belvárosi helyszínen, ami közösségi közlekedéssel is gyorsan és egyszerűen megközelíthető. A pontos címet a regisztrálóknak emailben küldjük meg – a jelentkezésük visszaigazolásakor.

Részvételi díj? 
Az első alkalom mindenkinek ingyenes – függetlenül attól, melyik héten kapcsolódik be a műhelymunkába. Aztán a rákövetkező alkalomtól 5.900 Ft+ÁFA/fő/nap.

Kedvezmények vannak? 

 • Női civil szervezetek tagjainak -50 százalék kedvezmény
 • Kismamáknak -25 százalék kedvezmény 
 • Diákoknak -25 százalék kedvezmény 

Hogyan lehet jelentkezni? 
Az alábbi online adatlap kitöltését kérjük.
A kitöltés után 48 órán belül a jelentkezéseket visszaigazoljuk. #noicegekmuhely

Kérdéseket, javaslatokat az info[kukac]notars.hu email címre várunk.

Jelentkezés, bővebb információ itt!

Forrás: www.notars.hu

MÜE áprilisi klubnap Beszterczey Judittal

Kedves Tagtársaink, Barátaink és Érdeklődők!

A Magyar Üzletasszonyok Egyesülete (MÜE) nevében meghívunk a

2019. április 10-én, szerdán a Szecesszió Kávéházban tartandó programunkra!

Időpont:         2019. április 10. (szerda), 17.30-tól

Helyszín:         Szecesszió Kávéház Budapest, Honvéd utca 3., 1054

Program:
17.30-18.00     Regisztráció

18.00-19.00   A Háttérnő”  címmel Beszterczey Judit újságíró, szerkesztő, média- és kommunikációs szakember tart előadást.

Beszterczey Judit újságíró, szerkesztő, média- és kommunikációs szakember. Több évtizedes múltra tekinthet vissza a nyomtatott és az elektronikus újságírásban egyaránt, miután húszévesen megnyerte a nagymúltú Riporter Kerestetik című vetélkedőt. Jelenleg a Jakupcsek Plusz alapító-szerkesztője, és rendszeresen publikál a Marie Claire és a Fanny nevű lapokban. Vallja: az újságíró olyan, mint egy intézmény: mindenkit ismer, bárkit utolér, és mindent el tud intézni.

Kérjük, hogy részvételi szándékotokat az alábbi regisztrációs linkre kattintva jelezzétek számunkra!

Regisztráció

Szeretettel várunk Benneteket!

Tar Judit,

elnök

Újabb 5 milliárd forint támogatás a kkv-k munkahelyteremtésére

Ötmilliárd forintból ismét pályázatot hirdet a Pénzügyminisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására – jelentette be Varga Mihály. A mától induló pályázat révén 250 vállalkozásnál mintegy 1500 új munkahely jöhet létre Magyarországon.

A pénzügyminiszter ismertette: a programot a korábbi pályázati kiírásokhoz képest változatlan tartalommal hirdetik meg, az alaptámogatás mértéke ugyanakkor új munkahelyenként 1,7 millió forintra emelkedik. Mint mondta, a pályázat kiemelten kezeli a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévőket, a pályázók ugyanis kiegészítő támogatást is kapnak, amennyiben kiközvetített álláskeresőt, közfoglalkoztatottat, vagy hatodik életévét be nem töltött gyermeket nevelő nőt foglalkoztatnak. Az említett három kiegészítő támogatáson felül a pályázók – amennyiben kedvezményezett járásban vagy településen hajtják végre a beruházást – új munkahelyenként további 400 ezer forint támogatásra is pályázhatnak, így akár 3,6 millió forint támogatást is kaphatnak egy új munkahely után. A program ezzel tovább csökkentheti az országon belüli területi különbségeket, ami a foglalkoztatás növelésén túl az érintett térségben élő családok anyagi helyzetét is javítja.

A támogatás feltételeiről szólva a tárcavezető ismertette: a munkáltatóknak a kétéves foglalkoztatási kötelezettség mellett vállalniuk kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat három évig folyamatosan fenntartják és működtetik. A pályázati kiírás keretében a kkv-k továbbra is új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, illetve a támogatást ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják. A pénzügyminiszter közölte, a támogatási programot két ciklusban hirdetik meg, 2019. március 19. napjától 2019. április 22. napjáig, illetve 2019. augusztus 1. napjától 2019. szeptember 5. napjáig. A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége ad tájékoztatást.

A pályázati dokumentumok itt elérhetők.

Forrás: http://kamaraonline.hu

MÜE márciusi klubnap-vendégünk: Kovács János

Kedves Tagtársaink, Barátaink és Érdeklődők!

A Magyar Üzletasszonyok Egyesülete (MÜE) nevében meghívunk a

2019. március 6-án, szerdán a H13-ban tartandó programunkra!

Időpont:         2019. március 6. (szerda), 18.00-tól

Helyszín:         H13 Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központ1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Program:
17.30-18.00     Regisztráció

18.00-19.00   A DAS Jogvédelmi Biztosító Zrt. működése és szolgáltatásai, illetve ezek igénybevételének előnyei”  címmel Kovács János mérnök-közgazdász, vállalkozó tart előadást.

 Kovács János –kompetenciái: műszaki és közgazdaság egyetemi diplomák, tervezési, szervezési, beruházási gyakorlat, pénzintézet és cégvezetői gyakorlat (8 év kereskedelmi bank, (13 év szövetkezeti hitelintézeti vezetői, 26 év cégvezetői gyakorlat).

Jelenleg nyugdíjas vállalkozó tulajdonosként vezeti a Bankorg Kft-t, amely mintegy 10 éve eredményesen működik. Életpályája a műszaki (gépészmérnöki) és közgazdasági végzettsége révén a vasúti motortervezés és kutatástól kezdődően a banki pályáig széles spektrumot ölel fel. A céges tevékenysége és a jogvédelmi tanácsadói munkája mellett számos társadalmi munkát végez. Célja, hogy mindenki számára lehetőség legyen a jogvédelem fontosságának megismerése, és a jogegyenlőség biztosítása.

Kérjük, hogy részvételi szándékotokat az alábbi regisztrációs linkre kattintva jelezzétek számunkra!

Regisztráció

Szeretettel várunk Benneteket!

Tar Judit,

elnök

Klubnapi programjainkon a látogatói díj egy alkalomra: 1 500 Ft (A látogatói díjat a helyszínen készpénzben lehet befizetni.) Éves tagdíj (2019. január 1.- december 31-ig): 10 000 Ft. A tagdíj befizetése lehetővé teszi a térítésmentes részvételt az évente legalább 10 alkalommal megrendezett klubtalálkozóinkon és további rendezvényeinken, valamint az egyesületünk honlapján történő bemutatkozást.  A regisztrációhoz kérjük, küldjétek vissza a kitöltött belépési nyilatkozatot és a tagdíjat utaljátok az alábbi bankszámlára. A számlát az átutalás alapján utólag küldjük meg részetekre.

MÜE februári klubnap Dr. Bress Beával

Kedves Tagtársaink, Barátaink és Érdeklődők!

A Magyar Üzletasszonyok Egyesülete (MÜE) nevében meghívunk a

2019. február 6-án, szerdán a H13-ban tartandó programunkra!

Időpont:         2019. február 6. (hétfő), 17.45-től

Helyszín:         H13 Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központ1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Program:
17.45-18.00     Regisztráció

18.00-19.00   “Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi” – Fókuszban a prevenció. címmel Dr. Bress Bea egészség-, és életmód tanácsadó tart előadást.

Dr. Bress Bea -1990-ben szerzett diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, mint történelem-földrajz szakos középiskolai tanár. Dolgozott nevelőotthonban, középiskolában, majd bekapcsolódott az idegenforgalomba, ahol 2000-ben szakirányú végzettséget szerezett és saját utazási irodát, klubot vezetett éveken át. 2003-ban került egy ismerőse révén az egészségmegőrzés területére, ami néhány év múlva meghatározó lett az életében. Számos tanfolyamon, kurzuson vett és vesz részt a természetgyógyászat, holisztikus gyógyászat területén és ma már kizárólag a prevencióval, organikus-naturális termékek, valamint komplex egészségvédelmi program népszerűsítésével foglalkozik. Természetgyógyászokkal, orvosokkal folyamatosan együttműködve felvilágosító előadásokkal, kiscsoportos foglalkozásokkal, személyes tanácsadással igyekszik pozitív hatással lenni minél több ember életére.

Kérjük, hogy részvételi szándékotokat az alábbi regisztrációs linkre kattintva jelezzétek számunkra!

Regisztráció

Szeretettel várunk Benneteket!

Tar Judit,

elnök

Klubnapi programjainkon a látogatói díj egy alkalomra: 1 500 Ft (A látogatói díjat a helyszínen készpénzben lehet befizetni.) Éves tagdíj (2019. január 1.- december 31-ig): 10 000 Ft. A tagdíj befizetése lehetővé teszi a térítésmentes részvételt az évente legalább 10 alkalommal megrendezett klubtalálkozóinkon és további rendezvényeinken, valamint az egyesületünk honlapján történő bemutatkozást.  A regisztrációhoz kérjük, küldjétek vissza a kitöltött belépési nyilatkozatot és a tagdíjat utaljátok az alábbi bankszámlára. A számlát az átutalás alapján utólag küldjük meg részetekre.